WinEss

Winess4 – Ärende- och dokumenthanteringssystem

Winess är EssVisions första systemplattform för ärende- och dokumenthantering, föregångaren till Evolution. Under de senaste åren har mängder av kunder inom offentlig sektor använt Winess och bidragit till dess utveckling för att till slut ta fram den slutliga versionen, Winess4. Än idag används Winess4 av ett hundratal kunder inom den offentliga sektorn, fördelat på kommuner, kommunala bolag, landsting, kyrkans stift samt olika fristående förbund.

Winess4 – det lätthanterliga diarie- och ärendehanteringssystemet

Winess4 Bas är grundplattformen i Winess-konceptet och innehåller grundläggande funktionalitet för diarieföring med ärende- och dokumenthantering, handläggarstöd, sammanträdesstöd, bevakningssystem samt sök- och bevakningsfunktioner.

14032013-_MG_8427-2

Tilläggsmodulerna Winess Avtal, Winess E-post, Winess FMS (FörtroendeMannaSystem), Winess Internet och många fler gör att ytterligare funktionalitet kan knytas till konceptet.

Winess Avtal – Ordning och reda bland dina avtal
Du fyller i relevant information, till exempel hur länge avtalet gäller, vem avtalspartnern är, avtalets syfte eller senast tid för uppsägning av avtalet. Med bevakningsfunktionen som finns i Winess4, påminns du sedan vid varje inloggning om vilka avtal som förfaller den angivna dagen. Winess Avtal

Winess E-post – Se till att informationen hamnar i rätt händer
Winess E-post gör det lätt och smidigt för dig att direktregistrera inkommande e-post och ger samma registreringsstöd vid inkommande e-postmeddelanden som vid övriga inkommande handlingar. Winess E-post

Winess FMS – Håll koll på vem du gett ditt förtroende
Winess FMS(FörtroendeMannaSystem) hanterar och organiserar uppgifter som rör de förtroendevalda. Modulen integrerar uppgifter om förtroendevalda till mötes- och sammanträdeshandlingar i Winess Bas. Winess FMS och FMS Internet

Winess FMS Internet – Digital distribution till förtroendevalda
Med Winess FMS Internet publiceras informationen som är lagrad i Winess-konceptets FMS-del digitalt. Eftersom all kontaktinformation om de förtroendevalda inte är lämplig att visa på internet, så går det att välja vilken information som ska visas om respektive förtroendevald.

Winess Internet – Informationsspridning för allmänheten
Winess Internet är en lätthanterlig, användarvänlig sökfunktion för kommunmedborgaren, press/media eller en användare utanför organisationens nätverk som snabbt behöver få fram en viss information. Via webbläsaren tar du fram information om ärenden, handlingar och dokument i organisationen. Winess Internet

Winess Intranät – Snabb åtkomst till internt informationsflöde
Winess Intranät är en lätthanterlig, användarvänlig sökfunktion för användare som snabbt vill få fram sökresultat med varierande innehåll utan att behöva ha tillgång till Winess4 ärendehanteringssystem.

Winess Skanning – Digitaliserad organisering av dina fysiska dokument
Med modulen Winess Skanning underlättas arbetet avsevärt med att knyta ihop fysiska dokument i pappersformat med det digitala flödet i Winess4. Funktionen sparar arbetsmoment och tid. Det skapar en lätthanterlig digitalisering av fysiska dokument i pappersformat och tar verksamheten ett steg närmare visionen om en stabil e-förvaltning och digital ärendehantering. Winess Skanning