Referenser

Några av våra kunder

 

 

Exempel på användningsområden

Kommun

För kommuner är det optimalt med ett ärendehanteringssystem med tillhörande dokumenthantering och koppling mot e-tjänsteportal. EssVisions produkter gör att kommunen kan upprätthålla en god offentlighetsprincip, såväl som att hantera intern dokumentation inom samma systemlösning. Kommunerna får fullt stöd för nämndadministration med hantering av kallelse och protokoll med rapportering av närvarande ledamöter. Genom integration mot andra verksamhetssystem, till exempel inom bygg och miljö, kan underlag hämtas in och hanteras i beslutsprocessen/nämndadministrationen.

Landsting

Landsting använder systemlösningen från EssVision för att få stöd i hanteringen av verksamhetskritisk dokumentation och för att upprätthålla och förvalta olika kvalitetsledningssystem. Essvisions lösning stödjer full kontroll över vem som är behörig till dokumentation, full spårbarhet på förändringar i dokumentation och godkännadeflöden för versionshantering med publicering till intranät/internet.

Kommunala bolag

Förutom offentlighetens krav hjälper EssVisions systemlösning kommunala bolag med att upprätthålla och förvalta olika former av kvalitets- och ledningssystem (ISO-ackreditering), projektdokumentation samt övrig intern dokumentation.

Vill du veta mer?

Läs gärna våra intervjuer med kunder. Där kan du bland annat läsa om hur Rättviks kommun hanterade sitt införande.

Du är även alltid varmt välkommen att ta kontakt med någon av oss på Essvision, så att vi kan delge kontaktuppgifter till goda referenser som matchar era behov, krav och frågeställningar.

Läs våra kundcase

Sagt av en EssVision-kund:

”EssVision är en lyhörd och tillmötesgående samarbetspartner som uppmärksamt tar sig an kundens önskemål. Företaget har ett starkt engagemang och lägger mycket arbete på att anpassa systemet efter kundens förutsättningar. EssVision presenterar en tydlig och överskådlig struktur/tidsplan för genomförande av projektet – vilket underlättar en hel del för kunden. EssVision är alltid öppna för förslag till förbättringar och utveckling”.