Köp våra produkter

Så här kan du köpa EssVisions produkter

EssVisions produkter finns tillgängliga att köpa genom köp av licenser eller avrop från ramavtal. Nedan kan du läsa om de olika alternativen som finns.

Köpa licenser

Du kan givetvis köpa licenser för EssVisions produkter. Om du är intresserad av detta hör då av dig till oss på info@essvision.se eller klicka här så informera vi dig om det bästa tillvägagångssätt för just dig.

Avropa via ramavtal

EssVisions produkter kan avropas via våra partners på Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster 2014 – Informationsförsörjning.

Programvaror och tjänster 2014 – Informationsförsörjning

Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014.
Ramavtalen omfattar programvaror, tjänster och konsulttjänster som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete.

Ramavtalet Programvaror och tjänster 2014 – Informationsförsörjning avtalsperiod är mellan 2015-11-10 till 2017-11-30. Med en förlängningsoption till max 2019-11-30.

EssVisions programvara Evolution finns tillgänglig på detta ramavtal via våra partners:

KnowIT

Pulsen AB

Chas visual management AB

Vad är ett ramavtal?

Ramavtal är ett avtal, även benämnt en generell överenskommelse, som ligger till grund för framtida avtal (ett eller flera) av en viss typ, som anger ”ramarna” och de villkor som skall ingå i dessa. För offentlig sektor är Kammarkollegiet ett exempel på en part som på uppdragsgivares intresse upprättar ramavtal och utifrån en anbudsprocess väljer ut ett antal företag som får förtroendet att agera leverantör av varor och tjänster inom olika områden där ramavtal skapas.

Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. Det talar också om vilka takpriser och villkor som ska gälla. Priser, produkter eller tjänster kan dock uppdateras enligt fastställda villkor.

Generellt om avrop via ramavtal

Vid införskaffande av nya produkter och tjänster inom offentlig sektor krävs att gällande lagstiftning inom området offentlig upphandling följs. Anskaffningen måste följa gängse regler innan utmaningen med att införa den nya systemlösningen i den egna organisationen påbörjas. Nedan ges en beskrivning om ramavtal i stort, vilka ramavtal som går att använda för avrop av Evolution samt hur du går tillväga.

Läs mer om ramavtal och hur du enkelt avropar på http://www.avropa.se/

Fördelar med avrop på ramavtal

Fördelarna med att använda Kammarkollegiets ramavtal är flera. Bland de viktigaste kan nämnas:

  • Ramavtal finns inom en mängd olika områden. De kan användas oavsett om det gäller färdiga tjänstepaket, systemlösningar, programlicenser eller att förstärka organisationen med kortare konsultinsatser.
  • Säkerställande att lagen om offentlig upphandling följs.
  • Ramavtalen erbjuder bra och genomarbetade avtalsvillkor.
  • Inga dyra upphandlingskostnader då dessa delar är omhändertagna redan vid Kammarkollegiets urval av leverantörer.
  • Konkurrensutsättning då flera leverantörer får möjlighet att besvara avrop.

Generellt om upphandling

Alla myndigheter i Sverige omfattas av lagen om offentlig upphandling. På Konkurrensverkets hemsida (http://www.kkv.se) redogörs för en mängd relaterade frågor och svar i samband med upphandling, väl värt att ta del av.