Informationshantering

Effektiv informationshantering med EssVision

Vad är informationshantering?

Informationshantering syftar till hur man kan hantera, organisera och kontrollera den information man redan har. Ofta talar man om dokumenthantering, ärendehantering och ECM-lösningar – och informationshantering är helt enkelt ett samlingsnamn för sådana begrepp.

Ökade krav och förväntningar

Dagens informationssamhälle ställer allt högre krav på hantering av en större mängd information än tidigare. Dels har det blivit enklare att skapa och dela information och dels har kraven på vad som ska dokumenteras skärpts. Detta har i sin tur inneburit en drastisk förändring av vad som förväntas av organisationers och företags informationshantering. Att ha möjlighet att på ett effektivt sätt strukturera och hantera stora mängder information är numera ett vanligt krav.

EssVision – experten på informationshantering

Information kan vara all typ av data i form av bilder, dokument, kartor eller e-post. Den största mängden av data man hanterar inom en organisation är ofta bilder eller dokument. På många arbetsplatser saknas dock en effektiv struktur för hantering av informationsflödet och det blir svårt att hitta de dokument man söker med kort varsel.

Vi på EssVision hjälper organisationer och företag att skapa en mer effektiv informationshantering. Med oss slipper du lägga onödig tid på att leta upp och strukturera dokument och ärenden.

Kontakta oss

Läs mer om våra tjänster och hur du bättre kan organisera informationsflödet inom företaget. Självklart kan du också kontakta oss via mail eller telefon om du har ytterligare frågor.

Läs mer om vårt system Evolution       Kontakta oss

Välkommen till EssVision!