Partners

Partners

För att kunna leverera en komplett helhetslösning gällande dokument- och ärendehantering har EssVision knutit till sig mycket kompetenta partners. Detta är något vi är stolta över!

.

.

Knowit utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med sina cirka 1800 anställda har Knowit en stor expertis och erfarenhet av att hjälpa kommuner, myndigheter och andra organisationer att dra nytta av möjligheterna med en effektiv e-Förvaltning.

Samarbete har varit mycket lyckosamt. En av framgångsfaktorerna är att företagens kunskaper kompletterar varandra. Detta resulterar i att kunden kan känna en stor trygghet i sitt leverantörsval då vi kan erbjuda en bred kompetens inom många områden. Kombinationen av EssVisions stora erfarenhet av produktutveckling samt systeminföranden och Knowits specialisering av helhetsåtagande, resulterar i att vi tillsammans kan leverera en oerhört stark slutprodukt.

 

Advania har rankats som en av Sveriges bästa IT-leverantörer inom IT-infrastrukturområdet av Sveriges företag och organisationer och även blivit utsedda till årets Microsoft partner under 2014. Med en uttalad målsättning att vara den mest flexibla och värdeadderande leverantören är Advania en perfekt partner för EssVision.

Marknaden ställer allt högre krav på tillgänglighet. Genom samarbetet med Advania kan Essvision erbjuda befintliga och nya kunder en heltäckande lösning för digital dokument- och ärendehantering. En lösning som gör det möjligt för medborgaren att  följa sitt ärende från registrering tills att beslut är fattat, med kontinuerlig statusuppdatering och möjlighet till komplettering under ärendets gång. Genom att kunden använder Advanias lösning kan även andra verksamhetssystem kopplas på och medborgaren hanterar på så sätt all sin kontakt med myndigheten via en och samma ingång.

 

 

Andra partners

Nedan finner du ett urval av partners som EssVision samarbetar med för att kunna leverera bästa möjliga lösning till våra kunder. Är ni intresserad av att samarbeta med EssVision? Kontakta oss då på info@essvision.se