Historia

EssVision – Systematiserar för din verksamhets framtid

Vi har sedan 1989 hjälpt kunder med att effektivisera sina verksamheter med en av marknadens mest heltäckande lösning för hantering av information, dokument och ärenden. EssVision ingår i Addnode Group som är noterade på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Hos oss på EssVision finns högkvalitativ kompetens inom system och tjänster för informationshantering. Våra konsulter har kunskaper inom verksamhetsutveckling, införande av system och olika former av analys- och utredningsarbete samt hur man ser till att uppdragsgivaren finner balans mellan teknik, medarbetare och processer.

Ovanstående beståndsdelar gör EssVision till en respekterad och uppskattad leverantör, vilket tydligast bekräftas av våra många långvariga kundrelationer och en marknadsledande position som leverantör av IT-system för informations- och dokumenthanteringssystem. Bland företagets över 100 kunder återfinns många kommuner och kommunala bolag, landsting, myndigheter, kyrkans stift samt andra organisationer och föreningar.

EssVision stödjer uppdragsgivaren genom hela processen i de projekt och åtaganden vi genomför. Att vara nära våra kunder är av stor betydelse och för EssVision är kunden mycket mer än ett avtal och kontrakt – det är vårt sätt att göra samhällsnytta. Ett annat av Essvisions mål är att ständigt sträva efter maximal kundtillfredsställelse. Vi är med andra ord noga med att den kommunikation som vi för med våra kunder är tydlig, effektiv och pedagogisk.

14032013-_MG_8417-2