Etiska regler

Etiska regler

EssVision lägger stor vikt vid att i alla sammanhang, både i samarbete med kund och internt inom företaget, agera enligt följande grundvärderingar:

Öppenhet, uppriktighet, förtroende och ömsesidigt stöd

Integritet och högt ställda etiska normer

Respekt för individen och mångfalden

Det är viktigt för oss som leverantör av informationshanteringslösningar att alltid agera gentemot kund på ett sådant sätt att vi förstår de faktiska behoven och därmed kan erbjuda en lösning som motsvarar kundens förväntningar. Detta realiserar vi bland annat med vår höga kompetens om våra kunders verksamhet och processer för att agera som ett stöd i förändringsprocessen. Vi agerar alltid utifrån ett öppet perspektiv och involverar kunden i ett tidigt stadium för att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna. Det innebär också att vi direkt i offert- och anbudsprocessen ger en sanningsenlig kostnadsbild som innefattar den totala kostnaden vid ett eventuellt införande.

Ur ett affärsmässigt perspektiv är uppriktighet och ärlighet A och O för oss. Det är viktigt att kunden inte tror att de köper en produkt som i förlängningen kommer att innebära timmar av konsultinsatser för att få den funktionalitet som efterfrågats. Konfidentiell hantering av såväl affärsmässig information som kunders rådata i databaser som EssVision har tillgång till vid till exempel implementation och support är en självklarhet. Avtal gällande konfidentiell information kan upprättas om kunden så önskar. EssVision sätter högt värde på den mångfald av kunskap och kompetens som en mångfasetterad arbetsstyrka tillför. Vi arbetar för att främja mångfald bland våra medarbetare och i vårt ledarskap samt att utveckla alla inom vår organisation.

Punkter som ingår i företagets anställnings- och jämställdhetspolicy:

  • Uppmuntra mångfald och kreativitet, rekrytera och befordra på meritbasis.
  • Stödja en kontinuerlig utveckling av människors kunskap och kompetens.
  • Behandla andra människor hederligt, ärligt, hänsynsfullt, respektfullt och värdigt.
  • Bidra till att skapa en arbetsmiljö där trakasserier inte accepteras.