Tilläggsmoduler

Tilläggsmoduler till EvolutionEvolution

Alla organisationer ser olika ut. Evolution är därför moduluppbyggt just för att varje kund ska få möjlighet att utforma systemet ut efter sina egna behov. Vi anser även att detta är en förutsättning för att en organisation ska kunna växa i systemet under resans gång eftersom behoven förändras i takt med att en vana byggs upp och nya möjligheter upptäcks.

Evolution Avtal – Säkerställer din avtalshantering

Evolution Avtal säkerställer en effektivare uppföljning av organisationens avtal. Det innebär att systemet meddelar de ansvariga för avtalen när åtgärder behöver vidtas och håller ordning på förlängningsperioder samt när avtalen blir inaktuella. Läs mer om modulen och vad den kan hjälpa dig med här.

Evolution Connector – Förenkla arbetet genom informationsutbyte mot andra system

Med Evolution kan vi erbjuda integrationer mot andra system för att ytterligare öka värdet och effektiviteten i er informationshantering. Exempel på färdiga integrationer är mot Microsoft Exchange, Användarkataloger (HSA, Microsoft AD, LDAP), Bygglovshantering, Fastighetsregister samt mot ekonomisystem. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi kontinuerligt nya systemintegrationer.

Evolution Digitala inkorgar – Utökad hantering för inkommande information

Evolution stödjer drag-and-drop direkt från de vanligaste e-postklienterna och utforskaren på datorn, men ibland kan det finnas behov av specifikt uppsatta digitala inkorgar för Evolution. Det kan vara inkorgar för inkommande e-tjänster, skanning eller att kunna styra inkommande handlingar mot inkorgar där enbart vissa användare eller roller har åtkomst.

Evolution Document Publish – Publicera dokument internt och externt

Evolution Document Publish gör att du kan publicera arbetsmappar och dokument direkt till önskad plats på organisationens intranät eller den externa webbplatsen. Det innebär att intressenter får ta del av viktiga dokument samtidigt som det säkerställer att det som presenteras är godkända versioner av dokument från Evolution.

Evolution Dokumentwebb – Publicera dokument med färdigt gränssnitt

Evolution Dokumentwebb är en modul som gör det möjligt att publicera mappar och dokument direkt till önskad plats på organisationens intranät eller den externa webbplatsen. I Evolution Dokumentwebb går det att välja om allmänna handlingar, godkända dokument eller arbetsmaterial ska publiceras. Dessa kan även publiceras på olika platser på webben. Evolution Dokumentwebb levereras med fullständigt presentationsgränssnitt.

Evolution eServices – E-tjänster och gränssnitt för dina medborgare och förtroendevalda

Evolution eServices är ett färdigt webbservicegränssnitt att använda och koppla upp mot organisationens e-tjänsteplattform. Modulen tar emot, presenterar information och gör att användare av e-tjänsten automatiskt får tillbaka ett ärendenummer, en presentation av ärendet, handlingarna för ”Mina Sidor” och status för ärendet det gäller. Med denna tjänst kan även förtroendevalda få automatiskt åtkomst till sina möteshandlingar.

Evolution eSynpunkt – Låt medborgarna hjälpa dig att utvecklas

Evolution eSynpunkt är en e-tjänst med ett webbformulär där besökaren enkelt skickar in synpunkter till organisationen. Utifrån vad besökaren angivit i formuläret kan den inkommande synpunkten styras direkt till aktuell enhet och person i Evolution för snabb behandling, och på så sätt förbättra din verksamhet.

Evolution Faktura – Förenklad fakturering

Evolution Faktura erbjuder ett stöd för att hantera fakturering kopplad till ärende- och
dokumenthantering. Med modulen kan fakturaunderlag skapas i Evolution som sedan skickas automatiskt till ekonomisystemet.

Evolution Fastighet – Tydligare ärendehantering för fastigheter

Evolution Fastighet är en modul där ärenden och dokument kopplas till en fastighet. Du kan söka på fastigheter, få en överblick över samtliga ärenden och dokument kopplade till fastigheten samt ta del av information om fastigheten.Läs gärna mer om modulen här och ta reda på hur Heby kommun använder sig av Evolution Fastighet.

Evolution Gallring – Spara endast det viktigaste

Evolution Gallring är en modul som erbjuder möjligheten att rensa inaktuellt material utifrån typ av information och tid. Möjligheten finns att
gallra information fullständigt eller enbart radera digital fil men spara del av information för historikens skull.

Evolution Internet – Organiserar allmänna handlingar på webben

Evolution Internet är en modul med presentationsgränssnitt för att presentera allmänna handlingar på Internet (Diariet på Webben). Modulen säkerställer att publicerade handlingar filtreras från sekretess- och/eller personuppgiftsinformation.

Evolution Karta – Visa adressen direkt på kartan

Evolution Karta är en modul där användaren kan ta upp en karta för ett dokument eller ett ärende som visar geografiska platser som är kopplade till dessa. Platser som visas som standard är kontaktens adress samt egna platser som användaren själv väljer att koppla till dokumentet/ärendet genom att öppna kartan och från den välja in fler platser och namnge dem.

Evolution Kund – Effektiv hantering av era kunders ärenden

Evolution Kund är en modul för hantering av ärenden och dokument kopplat till en viss kund. Ni kan enkelt hantera era kunder i ett samlat
register och till dem knyta obegränsat antal ärenden eller dokument. Du kan söka efter kunder, få en överblick över samtliga ärenden och dokument kopplade till kunden samt ta del av information om kunden i sig. Om du vill läsa mer om modulen och hur den används utav en av våra kunder klicka här.

Evolution LinkedDocs – Direktlänkar till samtliga dokument

Med Evolution LinkedDocs skapar du direktlänkar till dokument i Evolution vilket gör att du kan dela en länk med eller utan behörighetskontroll till medarbetarna i till exempel ett e-postmeddelande, direkt i andra dokument eller på en extern webbplats. Länken uppdateras automatiskt när du jobbar med dokumentet i Evolution och ser till att den senaste informationen alltid är tillgänglig.

Evolution Media Converter – Konverteringsfunktion för arkivbeständiga format

Evolution Meda Converter är en tilläggsmodul som konverterar filer (dokument, bilder, filmer, ljud m.m.) kopplade i Evolution till arkivbeständiga format såsom PDF/A, JPEG, TIFF, MPEG4 samt MPEG1 Layer 3 (mp3).

Evolution Möteshantering – Planera och dokumentera möten

Evolution möteshantering erbjuder möjligheten att mycket enkelt sammanställa ärenden som ska upp på möte och utifrån det skapa en kallelse och sedan under mötet föra protokoll. Med Evolutions möteshantering hjälper systemet dig att automatiskt skapa protokollsutdrag samt förberedda utskick.  Här kan läsa mer om modulen: Evolution Sammanträdeshantering.

Evolution Objekt – Samlar allt som rör ett område

Evolution Objekt är en modul där ärenden och dokument kopplas till ett objekt. Objekten kan konfigureras upp för olika behov och har då olika fältuppsättning. Du kan söka på objekt, få en överblick över samtliga ärenden och dokument kopplade till objektet samt ta del av information om objektet i sig.

Evolution Office Add-in – Arbeta direkt från Office

Evolution Office Add-in erbjuder möjligheten att direkt från Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) hämta och/eller spara ned dokument till Evolution. Direkt från Office kan du se dina ärenden, söka dokument och självklart med behörighetskontroll.
Fungerar med Office 2007, 2010, 2013, 2013 RT och 2016.

Evolution Public Web – Informationsgränssnitt för offentliga handlingar

Evolution Public Web är ett webbservicegränssnitt som gör att din organisation kan hämta allmänna handlingar från Evolution och presentera dessa med ett eget presentationsgränssnitt. Gränssnittet kan vara egenutvecklat för exempelvis plattformarna Microsoft SharePoint, SiteVision
och Epi-server.

Evolution Template Manager – Administrera dina egna Wordmallar

Evolution Template Manager är framtaget för att du ska kunna lägga in nya mallar kopplade till Evolution och uppdatera dem när behov uppstår. Mallar som stöds är alla filformat som används inom Microsoft Office. Du kopplar själv fälten i dokumenten mot informationen i Evolutions databas och styr på vilket sätt och format informationen ska presenteras.

Evolution Workflow – Säkerställer att rätt uppgift görs i rätt tid

Evolution Workflow är en modul som ser till att din verksamhets processflöden kan omvandlas till körbara arbetsflöden i Evolution. Utifrån verktygslådan med aktiviteter beskrivs arbetsflödet från start till slut. Läs mer här: Evolution Workflow.


Vill du läsa mer om hur våra kunder använder sig av Evolution? Läs gärna våra kund-case. Vi har intervjuat några av kunder där de berättar om deras erfarenheter.

Läs våra kund-case