Evolution

Evolution ett system för dokument- och ärendehantering

– effektivisera ditt informationsflöde med EssVision

EssVision levererar systemet Evolution för dokument- och ärendehantering – ett av de modernaste på marknaden idag. Systemet är utformat för att du snabbt ska komma igång med att skapa och dela information och dokument med dina medarbetare.

Gränssnittet är utformat på ett igenkännande och intuitivt vis som gör det enkelt att känna igen sig och att lära sig systemet. Dokumenten kan skapas med hjälp av mallar vilket säkerställer att alla på företaget eller inom organisationen kan arbeta utifrån en gemensam grafisk profil.

Förbättrad ärendehantering med Evolution Bas

Med Evolution Bas får organisationer och företag tillgång till ett förbättrat system för ärendehantering redan från första stund. Om du skulle behöva utöka systemet finns ett antal tilläggsmoduler att välja på för att bygga på ditt baspaket.

I Evolution Bas ingår, utöver ärendehantering, även funktioner som arbetsmappar, ett komplett dokumenthanteringssystem med hantering av olika versioner av dokument, sökfunktioner samt bevakningssystem. Du får även möjlighet att anpassa information utifrån sekretess- och personuppgiftslagen.

En smidigare och säkrare vardag med EssVision

Med EssVisions system för dokumenthantering säkerställer du att rätt dokument är tillgängliga för rätt personer. Du organiserar dina dokument
på ett lätthanterligt sätt och möjliggör en bättre överblick över företagets eller organisationens informationsflöde.

Kontakta gärna oss för mer information om våra produkter, läs våra broschyrer eller ta reda på hur du kan anpassa Evolution efter dina behov med våra tilläggsmoduler. Välkommen!

Evolution Broschyr | Evolution Ärendehantering | Evolution Dokumenthantering

Kontakta oss         Evolutions tilläggsmoduler