Evolution Leasing, felanmälan

Med Evolution Leasing får ni kontroll över era leasing-avtal

Att hålla ordning på (operationella och finansiella) hyres- och leasingavtal. Med detta vill vi sondera intresset för en ny modul, Evolution Leasing som löser detta problem.

Evolution har varit drift sedan 2009 och används idag av er ett stort antal offentliga myndigheter. I Evolution har ni redan idag möjlighet att hantera allmänna handlingar och ärenden såväl som övriga dokument. För att läsa mer om Evolution klicka här. Med Evolution Leasing kompletteras nu detta med att dessutom i samma system hantera hyres- och leasingavtal för att få en än mer komplett överblick av dokument inom organisationen.

Kommuner och Landsting upprätthåller god redovisningssed, bland annat genom att följa de rekommendationer som RKR (Rådet för Kommunal Redovisning) ger ut. Men det har visat sig vara svårt och resurskrävande. Utmaningen ligger i RKR:s ”13.2 Redovisning av Hyres- och Leasingavtal”. Med vår bakgrund som utvecklare och förvaltare av dokumenthanteringssystem tror vi att en tilläggsmodul som hanterar denna problemställning skulle vara till stor nytta för våra användare inom den offentliga sektorn.

Vi har redan idag ett system som erbjuder denna funktionalitet. Systemet löser både redovisningsproblematiken samt ger en god kontroll på hyres- och leasingavtalen. Systemet har varit i drift i över tre år på ett större landsting och de är mycket nöjda användare. De upplever att systemet spar tid och pengar, levererar ordning och reda samt ger korrekta underlag för att möta kraven på redovisningen. Vi överväger därför att istället för att utveckla ett helt nytt system anpassa det existerande systemet till Evolution. Vi ser att modulen skulle kunna ge fördelar för hela kommunen men de beslutsfattare som närmast borde vara berörda finns förmodligen inom ekonomiavdelningen eller i kommunledningen.

Nedan listas några av de möjligheter och funktioner som kommer att ingå i modulen:
• Få automatisk genererade flaggningar/meddelanden för att t ex slippa onödiga förlängningar av avtal.
• Få åtkomst till de dokument som tillhör respektive leasingavtal eller upphandlingsavtal.
• Ta ut underlag till årsredovisningen (notapparaten) för att följa de rekommendationer som finns i RKR:s publikation 13 .2 ”Redovisning av hyres- och leasingavtal”.
• Generera bokföringsunderlag för att löpande fördela ränta och amortering i ett finansiellt avtal.
• Skaffa överblick över samtliga ingångna och avslutade hyres- och leasingavtal.
• Kontrollera vem ansvarar för vilket avtal och var utrustningen är placerad rent fysiskt.
• Ta ut rapporter och gör analyser inför t ex en upphandling eller som underlag till interna utredningar och kostnadskontroller.

I ett nästa steg är vi beredda att demonstrera systemet och denna demo kan ske i ett verkligt system som varit i drift ett antal år. Möjligheter till referenser finns självfallet också.

Genom att registrera er e-post nedan kan vi komma i kontakt med er. Självklart går det även att kontakt oss direkt. Kontakta då,
Johan Ekelund
johan.ekelund@essvision.se
0709-73 44 73

Med denna modul kommer vi hjälpa er att lättare och effektivera kunna kontrollera era hyres- och leasingavtal.

Ops. Något gick fel, försök igen!


Namn:
E-post: