Alla vill ha nytt men ingen vill förändra


ladda-ned-9

Förändringsarbete i organisationer är inte en dans på röda rosor utan kräver ett hårt arbete med mycket kunskap, energi och tålamod. Förändringar är inget unikt – utan en naturlig del av verksamhetsutveckling.

Då organisationer påverkas av förändringar är det viktigt att ha en god förståelse för hur individen agerar vid förändringar. Den klassiska förändringskurvan illustrerar tydligt hur många individer hanterar en förändring. Likt en berg-och dalbana åker man upp och ner mellan hopp och förtvivlan.

Den omtalade förändringskurvan

EssVisions erfarenhet av förändringskurvan är att den illustrerar de beteenden och känslorna som uppstår vid t.ex. en utbildning i Evolution. När något nytt ska införas är motstånd en naturlig reaktion från medarbetare. Vi upplever inte det som något negativt utan som en naturlig del i förändringsprocessen.

De olika tillstånden i förändringskurvan forandringskurvan

  • Något nytt är på gång och medarbetarna har höga förväntningar.
  • Det nya systemet fungerar inte som tidigare system vilket leder till frustration och oro.
  • På botten av dalen känner många medarbetare uppgivenhet för att det är mycket ny kunskap att ta till sig.
  • Det sker en vändning, medarbetarna börjar ta till sig förändringen och får idéer och ser möjligheter och förändringskurvan vänder mot rätt riktning.
  • På toppen av berget har medarbetarna en positiv inställning och siktar nu mot nya mål!

Utmaningen

Målet är att skapa en effektiv förändringskurva där medarbetare acceptera förändringen och bibehåller den positiva känslan under hela förändringsprocessen. Hur ser vi då till detta och vad kan ni som organisation göra för att skapa en effektivare förändringskurva?

För att lyckas med ett effektivt förändringsarbete med en stabilare förändringskurva är kommunikation A & O och den strategin för att möta motstånd. Skapa en öppen dialog i början av projektet med alla medarbetare om Varför förändringen görs, Hur förändringsprocessen är upplagd och Vad det är som kommer bli effektivare i det dagliga arbetet. Lyckas man att framföra rätt budskap till alla i organisation finns det god chans till mer engagerade och motiverade medarbetare till förändringen.

Förändringsagenter

En bra idé är att utse frivilliga förändringsagenter som hjälper till att kommunicera ut till kollegor om varför förändringen görs. Detta för att öka förutsättningarna för ett effektivare förändringsarbete.

Berättelser

Hur sprider vi vidare viktig information i organisationen? Jo, en bra metod att använda sig av är berättelser. Berätta om hur andra organisationer har lyckats med en liknande förändring som resulterade i något bättre. Prata öppet om det på kontoret vid kaffemaskinen, kopieringsrummet eller på lunchen. Detta kan komma att leda till att alla prata gott om den kommande förändringen i organisationen.

5 snabba rekommendationer inför en förändring

  1. Ha goda kunskaper om vad förändringen kommer att innebära och vara väl förberedd på olika frågor och reaktioner från medarbetare.
  2. Va ärlig under hela förändringsprocessen – spara inga överraskningar till senare tillfälle. Håll ett öppet tak för diskussion.
  3. Låt medarbetare vara delaktiga, det skapar motivation hos de inblandade.
  4. Va en god lyssnare – lyssna och ställ dig inte till svars. Det är bättre att förklara nackdelarna men lyft fram de fördelar förändringen kommer att innebära.
  5. Ha tålamod, våga tänka om. Resrutten till mål kan behöva ändra riktning mer än en gång för att komma i mål.

”Det är inte den starkaste av arter som överlever, inte heller den mest intelligenta, utan den som bäst anpassar sig till förändring.”
Charles Darwin (1809-1882)


Hoppas att du tyckte inlägget var intressant. Enligt mig är förändring förankrat med något positivt som leder till något bättre och effektivare. Vill du ha mer tips på hur man kan lyckas med förändringsarbete? Lär gärna mer här.

930 visningar totalt 2 visningar idag