VD på EssVision går i pension


Efter 37 år som företagare och snart 70 år går jag nu i pension och får en lite lugnare tillvaro. Det känns fantastiskt skönt att lämna över EssVision nu när vi befinner oss på topp. Allt pekar på att EssVision i snabb takt kommer att utvecklas vidare och att de över 100 offentliga kunder som använder våra system kommer att bli fler.

Läs mer

Pressmeddelande


Stockholm den 1 juli, 2016. Addnode Group förvärvar det svenska programvaruföretaget EssVision AB som levererar dokument- och ärendehanteringssystem till kommuner, myndigheter och företag. Bolaget omsatte 13 MSEK under verksamhetsåret 2015 med en rörelsemarginal på 17 procent.

Läs mer

Tidig dialog – ett vinnande koncept


dialogSyftet med Tidig dialog är att ge bättre förståelse och ökad kunskap om vilka lösningar marknaden kan erbjuda. På så sätt kan upphandlande myndigheter få information som innebär att de krav som ställs i ett senare skede inte utesluter nya lösningar som finns på marknaden, och i slutändan att de får den bästa lösningen för att tillgodose sina behov.

Läs mer

Riksgäldens resa från krav till drift


Fit-Journey-Sign-620x330När Riksgälden skulle installera ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem följde de protokollet till punkt och pricka. Arkivarie Helena Sääf var med och ledde arbetet från förstudie till implementering och vidare till produktion. För att få rätt lösning levererad var hon noga med att skilja bra krav från dåliga.

Läs mer