3 anledningar varför en användarförening är viktig


EssVision användarträffÄven om det du har är den mest användarvänliga saken i världen så kommer det kunna uppstå problem, frågor och förslag. Allt som oftast är du inte ensam med dessa. Om leverantörens användare har en användarförening, gå med i den. Om dom inte har det, starta en.

En användarförening är den perfekta plattformen för användare att dela med sig, diskutera och hjälpa varandra med frågor som uppstår, samtidigt som det blir en effektiv kommunikationsväg till leverantören. Här kommer tre anledningar till att vara med i en användarförening:

Bygga ett nätverk

En användarförening ger dig som användare möjlighet att skapa ett nätverk med andra användare som är i samma situation som du. Kanske kan det leda till att ni tillsammans kan hitta ett samarbete som leder till vinster både ekonomiskt och praktiskt.

Uppfinn inte hjulet på nytt

En användarförening ger användare en gemensam plattform att diskutera utmaningar som de står inför. Många gånger har en annan användare ställts inför samma problem och hittat en lösning. Varför uppfinna hjulet på nytt? En användarförening är en perfekt plats för kunskapsutbyte. Genom att dela med dig av dina utmaningar kan du få input från andra och hitta en väg framåt.

Tillsammans är vi starka

Det är mycket lättare att få något förändrat om man är flera. Använd därför din användarförening som en plats där användare tillsammans lägger fram förslag till leverantören. Om förslaget är något som en större del av användarna kan få nytta av, kommer leverantören med största sannolikhet att utreda möjligheten att fixa detta.


Vi på EssVision är väldigt stolta över våra kunders användarförening för Evolution. Vill du komma i kontakt med dom eller kanske gå med? Hör av dig till oss så förmedlar vi gärna kontaktuppgifterna till dig.

Kontakta oss

1542 visningar totalt 1 visningar idag